Būvējot veidojam nākotni!

DABAS AIZSARDZĪBA. BŪVĒT ZAĻI!

Uzņemamies atbildību par mūsu ietekmi uz vidi. Mūsu personāls rūpējas par piesārņojuma samazināšanu un dabas saudzēšanu, jo tā ir neatņemama cilvēces sastāvdaļa.

CIEŅA UN SAPRATNE. DROŠA DARBA VIDE.

Lai darbinieki justos aizsargāti, mēs nodrošinām veselībai un drošībai piemērotu darba vidi.

ATBILDĪBA. NEPĀRTRAUKTA ATTĪSTĪŠANĀS.

Nepārtraukti pilnveidojam ieviesto kvalitāti vides un darba aizsardzībā, ievērojot normatīvos aktus un citas saistošās prasības.