Par mums

Darba specifika

Pateicoties augstajiem kvalitātes un atbildības standartiem, SIA “ABORA” ir pieprasīta savu jau esošo klientu vidū, kā arī pastāvīgi apliecina sevi jauno klientu acīs. Risinājumi tiek rasti gan nestandarta situācijās, gan piedāvājot idejas atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām.

Lai klientam būtu precīzi izprotami darbu izpildes termiņi, SIA “ABORA” nodrošina detalizēti izstrādātus darbu izpildes grafikus.

Lielu nozīmi sniedz sadarbības līgumi ar materiālu ražotājiem un piegādātājiem, kas garantē piegādi atbilstoši SIA “ABORA” prasībām, tādā veidā nodrošinot savlaicīgu sagādi būvniecības laikā.

Pateicoties lielajai pieredzei, kas iegūta ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām kā piemēram Krievijā, Vācijā un Ziemeļeiropā, piedāvājam inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, kas nodrošina augstu kvalitāti.

Betonēšanas darbos tiek izmantotas labi zināmās DOKA, PERI un HUNEBECK veidņu sistēmas, kas spēj nodrošināt visaugstākās prasības pret betonējamo konstrukciju kvalitāti betonēšanas gaitā.

Projektu izvērtēšanas procesā ikvienam klientam piedāvājam darbu un izmaksu optimizējošus priekšlikumus, kas saistīti ar dažādu tehnoloģiju izmantošanu un materiālu izvēli. Tā kā katra klienta vēlmes ir individuālas, izskatām jebkuru iespēju, kas atļautu ietaupīt gan laika, gan materiālu resursus. Šie sagatavošanās darbi vienmēr tiek veikti vēl pirms piedāvājuma tāmes sastādīšanas.

SIA ABORA galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitāti ikvienā projektā, jo klienta apmierinātība ir SIA ABORA svarīgākais virzītājspēks. Šo iemeslu dēļ SIA “ABORA” izmanto tikai jaunākās tendences un inovatīvas tehnoloģijas apdares un pārējo būvdarbu veikšanā.

Šī uzņēmuma objektu realizācijai tiek nodarbināti 150 kvalificēti darbinieki, kas ar savām idejām un tehnisko pieeju nodrošina augstu kvalitāti visā būvniecības procesa gaitā . Darbinieku kvalifikācijas celšanai SIA “ABORA” rīko apmācību kursus, kā arī kvalifikācijas celšanas apmaiņas programmas.

Uzņēmumā SIA “ABORA” tiek kontrolēts ikviens ar darbu izpildi saistīts process. Uzņēmums darbojas saskaņā ar visiem likumdošanas un starptautiskajiem ISO standartiem, kā arī uzņēmuma pakļautībā darbojas tikai sertificēti un pieredzējuši speciālisti. Šādā veidā tiek gādāts par augstu kvalitātes un darba drošības līmeni, kāds tas ir uzņēmumā SIA “ABORA”.

DUSIzzina

Dzelzc_apliec18

IndustSert15