Par mums

Ko mēs darām

Projekta sagatavošana un vadīšana

SIA “Abora” nodrošina nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ja nepieciešams, veicam tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un nepieciešamo atļauju saņemšanu būvdarbu uzsākšanai. Firma nodrošina pastāvīgu ģeodēzisko kontroli visā būvniecicības procesā.


Pazemes un virszemes būvdarbi

SIA “Abora” pieaicinot saistītos uzņēmumus, veic būvlaukuma ierikošanu ar nepieciešamo cēlājmehānismu montāžu.

Izpildām zemes darbus. Sarežģītos apstākļos ierīkojam būvbedres. Urbjam pāļus un pāļu sienas. Betonējam ēkas nesošo karkasu.

Pazemes un virszemes būvdarbi Pazemes un virszemes būvdarbi Pazemes un virszemes būvdarbi Pazemes un virszemes būvdarbi Pazemes un virszemes būvdarbi Pazemes un virszemes būvdarbi

Ārējo inženierkomunikāciju ierīkošana

SIA “Abora” nodrošina ārējo inženierkomunikāciju izbūvi un pieslēgumu esošajiem maģistrālajiem tīkliem.

Veicam to ģeodēzisko uzmērīšanu un nododam to ekspluatējošām organizācijam.

Ārējo inženierkomunikāciju ierīkošana Ārējo inženierkomunikāciju ierīkošana Ārējo inženierkomunikāciju ierīkošana Ārējo inženierkomunikāciju ierīkošana

Iekšejo inženierkomunikāciju ierīkošana

SIA “Abora” nodrošina iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi atbilstoši izsniegtajam tehniskajam projektam.

Veicam to pārbaudi un nodošanu pasūtītājam atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

Iekšejo inženierkomunikāciju ierīkošana Iekšejo inženierkomunikāciju ierīkošana Iekšejo inženierkomunikāciju ierīkošana Iekšejo inženierkomunikāciju ierīkošana

Fasādes un jumti

SIA “Abora” “ pieaicinot nepieciešamos apakšuzņēmējus izpilda, fasāžu un jumtu ierīkošanas būvdarbus.

Pēc būvdarbu pabeigšanas pārbaudām ēkas uz siltumnoturību.

Fasādes un jumti Apdares darbi

Apdares darbi

Mēs nodrošinam pilnu kvalitatīvu iekšējo telpu apdari.

Pieaicinot nepieciešamos apakšuzņēmejus objekti tiek pilnībā sagatavoti un nodoti ekspluatācijā.

Apdares darbi Apdares darbi

Teritorijas labiekārtošana

SIA “Abora” pieaicinot saistītos uzņēmumus veic pilnu būvobjektu apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.

Izbūvējam piabraucamos ceļus un stāvlaukumus, vaicam asfaltēšanas un bruģa ieklāšanas darbus.

teritorijas-labiekartosana Teritorijas labiekārtošana Teritorijas labiekārtošana Teritorijas labiekārtošana

Objektu nodošana

Mēs, pēc būvdarbu pabeigšanas, nodrošinam visu izpildokumentāciju, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā.

Visu nepiecišamo izziņu saņemšanu par tehnisko noteikumu izpildi, lai objektu pieslēgtu pie pilsētas inženierkomunikācijam.