Par mums

Kvalitāte

Kvalitātes, vides un darba aizsardzības politika

SIA “Abora” apņemas nepārtraukti pilnveidot savu darbību būvniecībā, sekot līdzi un attīstīt uzņēmumā jaunas tehnoloģijas. Apņemamies kļūt atpazīstami ar saviem kvalitatīvi veiktajiem darbiem un savu atpazīstamību apsolāmies nezaudēt. Mums prieks, ja Pasūtītājam prieks.

Mēs uzņemamies

  • Pilnu atbildību par Mūsu ietekmi uz vidi. Mūsu personāls apņemas rūpēties par piesārņojuma samazināšanu un dabas saudzēšanu, jo tā ir neatņemama cilvēces sastāvdaļa.
  • Lai darbinieki justos aizsargāti, apņemamies nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi.
  • Nepārtraukti pilnveidosim ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sistēmu un ievērosim normatīvo aktu un citas saistošās prasības.

SIA “Abora” kvalitātes, darba aizsardzības un vides vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO9001, ISO14001 un OHSAS18001.

ISO9001(2017,300)ISO14001OHSAS18001