Detalizēti »

Pasūtītājs: Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
Darbu veids: Renovācija
Izpildes termiņš: 2013. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: A/S “AMO PLANT”
Darbu veids: Jaunbūve
Izpildes termiņš: 2009. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Tērbatas sēta”
Darbu veids: Jaunbūve, rekonstrukcija
Izpildes termiņš: 2008. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Baltijas īpašumu fonds”
Darbu veids: Jaunbūve, pilns cikls
Izpildes termiņš: 2004. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Moduls-Rīga”
Darbu veids: Monolītais karkass, apdares darbi
Izpildes termiņš: 2007. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Rēvija Pluss”
Darbu veids: Rūpnīcas korpusa rekonstrukciju par viesnīcu
Izpildes termiņš: 2007. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “LUKOIL BALTIJA R”
Darbu veids: Jaunbūve, rekonstrukcija
Izpildes termiņš: 1999. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Mūsu māja” (I kārtai), SIA “Rīgas nami”
Darbu veids: Jaunbūve, pilns cikls
Izpildes termiņš: 2003. gadā


Detalizēti »

Pasūtītājs: SIA “Aka International Group”
Darbu veids: jaunbūve, vispārceltnieciskie darbi
Izpildes termiņš: 2002. gadā